Ar gyfer wir gostau byw

Slide Slide Slide Slide

Mae’r Cyflog Byw yn seiliedig ar gost byw, ac yn cael eu dalu, o’u gwirfodd, gan gannoedd o gyflogwyr yng Nghymru, a miloedd o gyflogwyr ar draws y DU.

Mae Cynnal Cymru yn cydweithio mewn partneriaeth â’r Sefydliad Cyflog Byw a sefydliadau blaenllaw eraill yng Nghymru i ddarparu cefnogaeth achredu a dathlu cyflogwyr ledled Cymru sy’n talu cyflog a seilir ar gost byw, yn hytrach na’r isafswm a bennir gan y llywodraeth.

£10.90
Cyfradd y DU

Nifer o gyflogwyr Cyflog Byw yng Nghymru

499

Nifer o bobl sydd wedi derbyn codiad cyflog yng Nghymru

18,396

Partneriaid a Chefnogwyr