2022-23 – Cyhoeddi cyfraddau’r Cyflog Byw ar Fedi 22ain

Gyda chwyddiant yn y DU yn cyrraedd ffigyrau dwbl y mis hwn, sef y lefel uchaf mewn pedwar degawd, mae pawb yn teimlo’r pwysau, ond gwyddon taw gweithwyr cyflog-isel fydd yn teimlo’r effaith yn fwy na’r mwyafrif. Wrth i gostau byw godi i’r entrychion, mae’r ymgyrch am Gyflog Byw gwirioneddol yn bwysicach nag erioed.