Cyflog Byw i Gymru

Mae’r Cyflog Byw i Gymru yn ymdrech gydweithredol i hyrwyddo buddion achredu’r Cyflog Byw i gyflogwyr, gweithwyr a’r economi yng Nghymru.

Cyflog Byw i Gymru

Cynnal Cymru yw partner achrededig y Sefydliad Cyflog Byw yng Nghymru, ac yn cefnogi cyflogwyr o’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yn y broses achredu.
Mae Cynnal Cymru yn defnyddio ei rwydweithiau o gyflogwyr, a’i ddealltwriaeth o’r ffordd y mae sefydliadau yn gweithio, i’w helpu i oresgyn rhwystrau at achredu. Mae Cynnal Cymru hefyd yn chwarae rȏl bwysig yn hyrwyddo’r Cyflog Byw i gyflogwyr.

Dinasyddion Cymru Wales oedd yn gyfrifol am gychwyn yr ymgyrch Cyflog Byw yng Nghymru, a sy’n arwain y strategaeth Cyflog Byw i Gymru. Fel cartref trefnu cymunedol yng Nghymru, mae ei aelodaeth amrywiol ar draws Cymru yn pennu nodau, adnabod targedau ymgyrchu ac yn hyfforddi arweinyddion a gweithwyr cymunedol i weithredu fel rhan o’r ymgyrch Cyflog Byw.

Mae gan staff y Sefydliad Cyflog Byw amser pwrpasol i gefnogi achredu a mentrau megis Lleoedd Cyflog Byw, a chyd-gysylltu marchnata a chyfathrebu o amgylch Wythnos Cyflog Byw.
‘Rydym hefyd yn cydweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, ac eiriolwyr cyflogaeth megis Cyngor Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd.

Mae Tîm Arwain y Cyflog Byw i Gymru yn cyd-gysylltu gweithgareddau y sefydliadau sy’n gweithio i wneud Cymru yn Economi Cyflog Byw.

Cynnal Cymru sy’n lletya gwefan Cyflog Byw i Gymru.

Cysylltiadau cyflym

Hwb Gwybodaeth

Hwb Gwybodaeth am achrediad Cyflog Byw a mentrau eraill Y Sefydliad Cyflog Byw cyfredol neu'n cael eu datblygu (e.e cyllidwyr, oriau, lleoedd, pensiynau)

Cyfeiriadur Cyflogwyr

**Yn dod cyn bo hir!**
Cronfa ddata chwiliadwy a map rhyngweithiol Cyflogwyr Cyflog Byw yng Nghymru er mwyn cysylltu cyflogwr a helpu pobl i chwilio am gyflogwyr Cyflog Byw yng Nghymru a'u lleoli.

Llyfgell

Llyfrgell o straeon cyflogwyr a gweithwyr o wahanol ddiwydiannau, sectorau a rhanbarthau yng Nghymru sydd yn rhan o'r rhwydwaith Cyflog Byw.

Lle Cydweithredol

Lle i goladu'r newyddion, ymchwil a digwyddiadau diweddaraf sy'n ymwneud â'r Cyflog Byw

Scroll to Top