Grace Robinson

GALLAI’R CYFLOG BYW GO-IAWN RHOI HWB GWERTH £75.4M I ECONOMI CYMRU

Pe byddai dim ond chwarter o weithiwyr Cymru sy’n derbyn cyflog isel yn gweld eu cyflogau yn codi i lefel y Cyflog Byw go-iawn, gallai hyn rhoi hwb gwerth £75.4m i economi Cymru. Ar hyn o bryd mae 144,000 o weithwyr Cymru yn ennill cyflog is na’r Cyflog Byw go-iawn. £10.90 yw gwerth y Cyflog …

GALLAI’R CYFLOG BYW GO-IAWN RHOI HWB GWERTH £75.4M I ECONOMI CYMRU Read More »

Scroll to Top