Lynsey Jackson

HWB I GYFLOGAU DROS 18,000 O WEITHWYR CYMRU WRTH I’R CYFLOG BYW GO-IAWN GODI I £10.90

Cynnydd o 10.1% yn y Cyflog Byw go-iawn, y codiad blynyddol mwyaf hyd yn hyn Bydd dros 390,000 o weithwyr Cyflog Byw yn derbyn hwb i’w cyflog oddiwrth dros 11,000 o gyflogwyr Cyflog Byw ledled y DU Mae bron 500 o gyflogwyr yng Nghymru wedi’u achredu fel cyflogwyr Cyflog Byw, sy’n golygu hwb i gyflog …

HWB I GYFLOGAU DROS 18,000 O WEITHWYR CYMRU WRTH I’R CYFLOG BYW GO-IAWN GODI I £10.90 Read More »

Y Llywodraeth yn ymrwymo i dalu’r Cyflog Byw i weithwyr Gofal Cymdeithasol

Yn ei Raglen Lywodraethu 2021-2026, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan ei fwriad o dalu Cyflog Byw gwirioneddol i weithwyr cymdeithasol. Yn seiliedig ar ‘werthoedd Cymraeg amlwg o gymuned, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol’ mae’r Raglen am ddangos sut y bydd y Llywodraeth yn helpu’r GIG a gweithwyr gofal i ‘adfer a symud ymlaen’ yn dilyn COVID …

Y Llywodraeth yn ymrwymo i dalu’r Cyflog Byw i weithwyr Gofal Cymdeithasol Read More »

Scroll to Top