Beth Nesaf?

beth i'w wneud ar ôl Dod yn Gyflogwr Cyflog Byw

Dod yn bencampwr ar gyfer y cyflog byw

Ar ôl dod yn Gyflogwr Cyflog Byw achrededig, mae sawl ffordd o gefnogi’r mudiad Cyflog Byw ymhellach. Gallwch gael achrediadau ychwanegol fel Cyflogwr Oriau Byw neu Bensiwn Byw.

Gallech hefyd ddod yn Ddarparwr Gwasanaeth Cydnabyddedig neu’n Gyllidwr Cyflog Byw. Mae’r opsiynau hyn yn rhoi cyfleoedd i barhau i hyrwyddo cyflogau teg a byw i bawb.

Living Wage Recognised Service Providers 600x400
Scroll to Top