Gwneud Caerdydd yn Ddinas Cyflog Byw

Cafodd Caerdydd ei chydnabod yn Ddinas Cyflog Byw fel rhan o’r cynllun ‘Creu Lleoedd Cyflog Byw’. Daeth grŵp o gyflogwyr blaenllaw Caerdydd at ei gilydd â ffurfio Grŵp Gweithredu Cyflog Byw Caerdydd, gan lansio eu cynllun gweithredu tair-blynedd i ddechrau’r ymgyrch ‘Gwneud Caerdydd yn Ddinas Cyflog Byw’.

215
Cyflogwyr

Ystadegau Cyfredol

Nifer a gyflogir gan gyflogwyr Cyflog Byw

77,447

Nifer o gyflogai sydd wedi’u codi i’r Cyflog Byw

13,287

Mae dros 13000 o weithwyr yng Nghaerdydd wedi derbyn codiad cyflog i’r Cyflog Byw gwirioneddol o ganlyniad i gyflogwyr sydd wedi’u lleoli yng Nghaerdydd yn achredu.

Ar hyn o bryd, mae 215 cyflogwr Cyflog Byw Caerdydd wedi ymaelodi â’r cynllun ac mae’r grŵp ar ei ffordd i ragori ar eu cynllun weithredu tair-blynedd cychwynnol.

Mae Gwneud Caerdydd yn Ddinas Cyflog Byw yn ymdrech gydweithredol. Mae’r Grŵp Llywio sy’n goruchwylio cynnydd y cynllun gweithredu yn cynnwys cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, C3SC, Undeb Gredyd Caerdydd a’r Fro, Capital Law, Cyngor Caerdydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a’r TUC.

Cynllun gweithredu

Mae Cynllun Gweithedu’r Cyflog Byw yn cynnwys:
  • Cynyddu’r nifer o gyflogwyr Cyflog Byw achrededig i 150 erbyn 2022.
  • Cynyddu’r nifer o bobl sy’n gweithio i gyflogwyr Cyflog Byw achrededig i 48,000 erbyn 2022.
  • Annog prif gyflogwyr, cyflogwyr eiconig a sefydliadau ‘angor’ yng Nghaerdydd i fod yn gyflogwyr achrededig Cyflog Byw.
  • Cefnogi cyflogwyr bychan i achredu drwy Gynllun Cefnogi Achredu’r Cyflog Byw y Cyngor.

Dylanwad ar draws Caerdydd

Mae Prifysgol Caerdydd wedi amcangyfrif bod £ 75 miliwn ychwanegol wedi’i dalu i weithwyr yng Nghaerdydd o ganlyniad i achrediadau Cyflog Byw gan gyflogwyr o Gaerdydd .

75M
Cyflog Ychwanegol

Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu mwy am:

  • Alw am achrediad Cyflog Byw yng Nghaerdydd
  • Rhesymau cyflogwyr am achredu
  • Effaith y Cyflog Byw ar weithwyr
  • Y daith i wneud Caerdydd yn Ddinas Cyflog Byw yn
*Ffilmiwyd ym mis Hydref 2020.

I’r gad

Os ‘rydych yn fudiad sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd ond heb achredu hyd yn hyn, ac am wneud hynny, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda; ‘rydym wrth law i’ch arwain drwy’r holl camau o achredu.

E-bost: livingwage@cynnalcymru.com

Cynllun Cymorth Achredu ar gyfer SMEs a VCSEs Caerdydd

Am wybodaeth bellach ynghylch y Cyflog Byw yng Nghaerdydd, a manylion Cynllun Cynnal Achredu Cyflog Byw y Cyngor ewch i www.cardiff.gov.uk/livingwage os gwelwch yn dda.

Grŵp Caerdydd Linkedin

Os ‘rydych yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig yng Nghaerdydd gallwch hefyd ymuno â’r grŵp LinkedIn er mwyn adeiladu cymuned o gyflogwyr cyflog teg yn y ddinas.

Pecyn Cymorth Awdurdodau Lleol

Os ‘rydych yn Awdurdod Lleol yng Nghymru sy’n ymddiddori yn achredu, mae gwybodaeth bellach ar gael yn y Pecyn Cymorth i Awdurdodau Lleol: Cyflog Byw.

Byddwch
yn Gyflogwr
Cyflog Byw

Scroll to Top