newyddion

Cymryd drosodd cyfryngau cymdeithasol: Caerdydd Cyflog Byw

Cafodd Caerdydd ei chydnabod yn Ddinas Cyflog Byw fel rhan o’r cynllun ‘Creu Lleoedd Cyflog Byw’. Daeth grŵp o gyflogwyr blaenllaw Caerdydd at ei gilydd â ffurfio Grŵp Gweithredu Cyflog Byw Caerdydd, gan lansio eu cynllun gweithredu tair-blynedd i ddechrau’r ymgyrch ‘Gwneud Caerdydd yn Ddinas Cyflog Byw’. Er mwyn dathlu’r siwrnai hon, ar yr 16eg …

Cymryd drosodd cyfryngau cymdeithasol: Caerdydd Cyflog Byw Read More »

Wythnos Cyflog Byw: Digwyddiad Lansio Cymru

Dydd Llun 15 Tachwedd – 08:30yb – 09:30yb   Ymunwch â Cynnal Cymru, Citizens Cymru Wales a thîm arweinyddiaeth Cyflog Byw i Gymru ar-lein am ein digwyddiad lansio cenedlaethol yng Nghymru. Gobeithiwn eich gweld chi yno i ddathlu llwyddiannau’r flwyddyn, y rhwydwaith Cyflogwyr Cyflog Byw ledled Cymru a chynllunio am y flwyddyn i ddod. …

Wythnos Cyflog Byw: Digwyddiad Lansio Cymru Read More »

Y Llywodraeth yn ymrwymo i dalu’r Cyflog Byw i weithwyr Gofal Cymdeithasol

Yn ei Raglen Lywodraethu 2021-2026, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan ei fwriad o dalu Cyflog Byw gwirioneddol i weithwyr cymdeithasol. Yn seiliedig ar ‘werthoedd Cymraeg amlwg o gymuned, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol’ mae’r Raglen am ddangos sut y bydd y Llywodraeth yn helpu’r GIG a gweithwyr gofal i ‘adfer a symud ymlaen’ yn dilyn COVID …

Y Llywodraeth yn ymrwymo i dalu’r Cyflog Byw i weithwyr Gofal Cymdeithasol Read More »