Newyddion

Dathlu 500 o GYFLOGWYR CYFLOG BYW GO IAWN AR DRAWS CYMRU AR ÔL Y MIS GORAU ERIOED

Cyflog Byw Cymru yn dathlu carreg filltir 500fed cyflogwyr Cyflog Byw achrededig ar ôl Mehefin llwyddiannus iawn. Dathlodd Cyflog Byw Cymru gyrraedd carreg filltir 500 o gyflogwyr Cyflog Byw gwirioneddol achrededig ledled Cymru, ochr yn ochr ag Urdd Gobaith Cymru, y 500fed sefydliad i achredu. Cyfarfu staff Urdd Gobaith Cymru a Chyflog Byw Cymru â …

Dathlu 500 o GYFLOGWYR CYFLOG BYW GO IAWN AR DRAWS CYMRU AR ÔL Y MIS GORAU ERIOED Read More »

GALLAI’R CYFLOG BYW GO-IAWN RHOI HWB GWERTH £75.4M I ECONOMI CYMRU

Pe byddai dim ond chwarter o weithiwyr Cymru sy’n derbyn cyflog isel yn gweld eu cyflogau yn codi i lefel y Cyflog Byw go-iawn, gallai hyn rhoi hwb gwerth £75.4m i economi Cymru. Ar hyn o bryd mae 144,000 o weithwyr Cymru yn ennill cyflog is na’r Cyflog Byw go-iawn. £10.90 yw gwerth y Cyflog …

GALLAI’R CYFLOG BYW GO-IAWN RHOI HWB GWERTH £75.4M I ECONOMI CYMRU Read More »

HWB I GYFLOGAU DROS 18,000 O WEITHWYR CYMRU WRTH I’R CYFLOG BYW GO-IAWN GODI I £10.90

Cynnydd o 10.1% yn y Cyflog Byw go-iawn, y codiad blynyddol mwyaf hyd yn hyn Bydd dros 390,000 o weithwyr Cyflog Byw yn derbyn hwb i’w cyflog oddiwrth dros 11,000 o gyflogwyr Cyflog Byw ledled y DU Mae bron 500 o gyflogwyr yng Nghymru wedi’u achredu fel cyflogwyr Cyflog Byw, sy’n golygu hwb i gyflog …

HWB I GYFLOGAU DROS 18,000 O WEITHWYR CYMRU WRTH I’R CYFLOG BYW GO-IAWN GODI I £10.90 Read More »

Scroll to Top