Llywodraeth Cymru

Y Llywodraeth yn ymrwymo i dalu’r Cyflog Byw i weithwyr Gofal Cymdeithasol

Yn ei Raglen Lywodraethu 2021-2026, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan ei fwriad o dalu Cyflog Byw gwirioneddol i weithwyr cymdeithasol. Yn seiliedig ar ‘werthoedd Cymraeg amlwg o gymuned, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol’ mae’r Raglen am ddangos sut y bydd y Llywodraeth yn helpu’r GIG a gweithwyr gofal i ‘adfer a symud ymlaen’ yn dilyn COVID

Y Llywodraeth yn ymrwymo i dalu’r Cyflog Byw i weithwyr Gofal Cymdeithasol Read More »

Scroll to Top