Wythnos Cyflog Byw 2022

GALLAI’R CYFLOG BYW GO-IAWN RHOI HWB GWERTH £75.4M I ECONOMI CYMRU

Pe byddai dim ond chwarter o weithiwyr Cymru sy’n derbyn cyflog isel yn gweld eu cyflogau yn codi i lefel y Cyflog Byw go-iawn, gallai hyn rhoi hwb gwerth £75.4m i economi Cymru. Ar hyn o bryd mae 144,000 o weithwyr Cymru yn ennill cyflog is na’r Cyflog Byw go-iawn. £10.90 yw gwerth y Cyflog

GALLAI’R CYFLOG BYW GO-IAWN RHOI HWB GWERTH £75.4M I ECONOMI CYMRU Read More »

HWB I GYFLOGAU DROS 18,000 O WEITHWYR CYMRU WRTH I’R CYFLOG BYW GO-IAWN GODI I £10.90

Cynnydd o 10.1% yn y Cyflog Byw go-iawn, y codiad blynyddol mwyaf hyd yn hyn Bydd dros 390,000 o weithwyr Cyflog Byw yn derbyn hwb i’w cyflog oddiwrth dros 11,000 o gyflogwyr Cyflog Byw ledled y DU Mae bron 500 o gyflogwyr yng Nghymru wedi’u achredu fel cyflogwyr Cyflog Byw, sy’n golygu hwb i gyflog

HWB I GYFLOGAU DROS 18,000 O WEITHWYR CYMRU WRTH I’R CYFLOG BYW GO-IAWN GODI I £10.90 Read More »

2022-23 – Cyhoeddi cyfraddau’r Cyflog Byw ar Fedi 22ain

Gyda chwyddiant yn y DU yn cyrraedd ffigyrau dwbl y mis hwn, sef y lefel uchaf mewn pedwar degawd, mae pawb yn teimlo’r pwysau, ond gwyddon taw gweithwyr cyflog-isel fydd yn teimlo’r effaith yn fwy na’r mwyafrif. Wrth i gostau byw godi i’r entrychion, mae’r ymgyrch am Gyflog Byw gwirioneddol yn bwysicach nag erioed.

2022-23 – Cyhoeddi cyfraddau’r Cyflog Byw ar Fedi 22ain Read More »

Scroll to Top