Cwcis

Rydyn ni’n defnyddio cwcis angenrheidiol i wneud ein gwefan yn gweithio. Hoffen ni gosod cwcis dadansoddeg sy’n ein helpu i wneud gwelliannau trwy fesuro sut rydych chi’n defnyddio’r wefan. Dim ond os ydych chi’n derbyn y bydd y rhain yn cael eu gosod.

Mae cwcis angenrheidiol yn galluogi ymarferoldeb craidd fel diogelwch, rheoli rhwydwaith, a hygyrchedd. Efallai y byddwch yn analluogi’r rhain trwy newid gosodiadau eich porwr, ond gallai hyn effeithio ar sut mae’r wefan yn gweithredu.

Hoffem osod cwcis Google Analytics i’n helpu i wella ein gwefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth ar sut rydych chi’n ei defnyddio. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn modd nad yw’n adnabod unrhyw un yn uniongyrchol. Am fwy o wybodaeth ar sut mae’r cwcis yn gweithio gweler ein ‘tudalen Cwcis’.

WPML

Mae WPML yn defnyddio Cwcis i adnabod iaith presennol y defnyddiwr, yr iaith a ymwelwyd yn ddiwereddaf ar y gwefan ac iaith y defnyddwyr sydd wedi mewngofnodi

Tra bo chi’n defnyddio’r ategyn, bydd WPML yn rhannu data ar y wefyn trw Installer. Ni fydd unrhyw data am y defnnyddiwr yn cael ei rhannu.

 

YouTube

Mae ein gwefan yn defnyddio ategion o Youtube, gweithredwyd gan Google. Gweithredwr y tudalennau yw YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Os ydych chi’n ymweld ar un o’n tudalennau sy’n cynnwys ategyn Youtube, bydd cysylltiad i weinyddywr Youtube.Yma, bydd y gweinydd Youtube yn meddu ar wybodaeth ar ba dudalennau yr ydych chi wedi edrych arno.

Os ydych chi wedi mewngofodi i’ch cyfrif Youtube, bydd Youtube yn caniatáu ichi gysylltu eich ymddygiad pori yn uniongyrchol â’ch proffil personol. Gallwch atal hyn trwy allgofnodi o’ch cyfrif YouTube.

Defnyddir YouTube i helpu i wneud ein gwefan yn apelgar. Mae hwn yn fuddiant y gellir ei gyfiawnhau yn unol â Chelf. 6 (1) (f) DSGVO.

Mae mwy o wybodaeth am drin data defnyddwyr i’w gweld yn natganiad diogelu data YouTube o dan  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Vimeo

Mae ein gwefan yn defnyddio nodweddion a ddarperir gan borth fideo Vimeo. Darperir y gwasanaeth hwn gan Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Os ymwelwch ag un o’n tudalennau sy’n cynnwys ategyn Vimeo, sefydlir cysylltiad â’r gweinyddwyr Vimeo. Yma mae gweinydd Vimeo yn cael gwybod am ba rai o’n tudalennau rydych chi wedi edrych arno. Yn ogystal, bydd Vimeo yn derbyn eich cyfeiriad IP. Mae hyn hefyd yn berthnasol os nad ydych wedi mewngofnodi i Vimeo pan ymwelwch â’n ategyn neu os nad oes gennych gyfrif Vimeo. Mae’r wybodaeth yn cael ei throsglwyddo i weinydd Vimeo yn yr UD, lle mae’n cael ei storio .

Os ydych wedi mewngofnodi i’ch cyfrif Vimeo, mae Vimeo yn caniatáu ichi gysylltu eich ymddygiad pori yn uniongyrchol â’ch proffil personol. Gallwch atal hyn trwy allgofnodi o’ch cyfrif Vimeo .

I gael mwy o wybodaeth ar sut i drin data defnyddwyr, cyfeiriwch at Bolisi Preifatrwydd Vimeo yn https://vimeo.com/privacy.

 

Google Web Fonts

Ar gyfer cynrychiolaeth unffurf o ffontiau, mae’r dudalen hon yn defnyddio ffontiau gwe a ddarperir gan Google. Pan fyddwch chi’n agor tudalen, bydd eich porwr yn llwytho’r ffontiau gwe gofynnol i storfa eich porwr i arddangos testunau a ffontiau yn gywir.

At y diben hwn mae’n rhaid i’ch porwr sefydlu cysylltiad uniongyrchol â gweinyddwyr Google. Felly daw Google yn ymwybodol y cyrchwyd ein tudalen we trwy eich cyfeiriad IP. Gwneir y defnydd o ffontiau Google Web er budd cyflwyniad unffurf a deniadol o’n ategyn. Mae hwn yn fuddiant y gellir ei gyfiawnhau yn unol â Chelf. 6 (1) (f) DSGVO.

Os nad yw’ch porwr yn cefnogi ffontiau gwe, mae ffont safonol yn cael ei ddefnyddio gan eich cyfrifiadur .

Mae mwy o wybodaeth am drin data defnyddwyr ar gael ar https://developers.google.com/fonts/faq ac ym mholisi preifatrwydd Google https://www.google.com/policies/privacy/.

Scroll to Top