Cyfle gwaith – Swyddog Rhaglen Cyflog Byw

Mae gennym rȏl newydd gyffrous yn Cynnal Cymru ar gyfer rhywun sy’n awyddus i ddatblygu’r Cyflog Byw yng Nghymru, a chefnogi agenda gwaith teg Llywodraeth Cymru.

Os hoffech ymuno â thîm ymroddedig ac egnïol o arbenigwyr cynaliadwyedd, a bod gennych ddiddordeb yn gwybod rhagor, yna cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Nodwch, os gwelwch yn dda, ein bod yn chwilio am ymgeisydd sydd yn meddu ar, o leiaf, profiad lefel dechreuwr profiadol yn y Gymraeg.

Applications close on 28 February with interviews on in early March.


Gwybodaeth am Cynnal Cymru – Sustain Wales

Mae Cynnal Cymru- Sustain Wales yn fudiad dielw sy’n darparu cyngor, hyfforddiant a chysylltiadau a fydd yn helpu sefydliadau droi eu hamcanion cynaliadwyedd yn weithredoedd.

Ni yw partner swyddogol y Prosiect Llythrennedd Carbon yng Nghymru, a phartner achrededig y Living Wage Foundation yng Nghymru. Mae ein tîm o arbenigwyr cynaliadwyedd yn gweithio i gefnogi sefydliadau ar draws tri maes rhaglen craidd: (i) yr economi carbon isel, (ii) yr amgylchedd naturiol a (iii) cymdeithas deg a chyfiawn.

Y Cyflog Byw

Mae’r Cyflog Byw Go Iawn yn gyfradd yr awr sy’n cael ei gyfrifo’n annibynnol yn unol â chostau byw, ac yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol ym mis Tachwedd yn ystod Wythnos Cyflog Byw, sef dathliad blynyddol rhwydwaith sy’n tyfu, a sy’n cynnwys bron 9,000 o Gyflogwyr Cyflog Byw yn y DU.

Mae’r Living Wage Foundation a’i bartneriaid yng Nghymru ac yn yr Alban yn dathlu cyflogwyr sy’n dewis, o’u gwirfodd, talu’r Cyflog Byw Go Iawn drwy gynllun achredu sy’n cydnabod ymrwymiad hirdymor at dalu cyflog teg, a sydd wedi sicrhau codiad cyflog i dros 300,000 o weithwyr cyflog isel.

Mae’r nifer o sefydliadau Cyflog Byw ledled Cymru yn tyfu, ac mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod rȏl y Cyflog Byw go iawn fel rhan o’r ymgais i sicrhau bob pawb yng Nghymru yn derbyn gwaith teg. Yn 2021, lansiwyd gwefan Cyflog Byw i Gymru.


Sut mae gwneud cais

Please send your application to jobs@cynnalcymru.com by 5pm on Monday 28 February, including your:

  • Ebost eglurhaol
  • Ffurflen gais
  • Ffurflen cyfleoedd cyfartal

Nodwch, os gwelwch yn dda, nad ydym yn derbyn CVau. Dim asiantaethau o gwbl.

The online interviews will take place during the week commencing Monday 7 March 2022.

Llwytho i lawr:

Job Description

Application Form

Equal Opportunities Form

Discover more

Scroll to Top