Cyllidwyr Cyflog Byw

Cyllidwyr Cyflog Byw Gan ddefnyddio eu prosesau dyfarnu grantiau, mae Cyllidwyr Cyflog Byw yn cefnogi derbynwyr grantiau i dalu’r Cyflog Byw.

Yn amrywio o awdurdodau lleol i ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol, cyllidwyr corfforaethol, gwyddonol a chyfalafol, mae cyllidwyr Cyflog Byw wedi’u hymrwymo at daclo cyflog isel drwy annog y mudiadau y maent yn eu cefnogi i dalu’r Cyflog Byw i’w staff.

Cyllidwyr Cyflog Byw yng Nghymru

Yng Nghymru, mae sefydliadau sector gwirfoddol yn 30% o gyfanswm cyflogwyr achrededig.

“Yma i CGGC, rydyn ni’n ceisio ein gorau i gefnogi twf cadarnhaol i achrediad gan fod yn Gyllidwyr Cyflog Byw, ymrwymiedig i annog y sefydliadau ein bod ni’n cefnogi twyr cyllid i dalu’r Cyflog Byw er enghraifft trwy ein cynllun cyllid Ewropeaidd, Y Cronfa Cynhwysiant Gweithredol a Chronfa Twf Busnes Cymdeithasol .” Tessa White, Pennaeth Grantiau a Gwirio, CGGC

 Yng Nghymru, mae dau o gyllidwyr – CGGC, a Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau

Bod yn
Gyllidwr
Cyflog Byw

Scroll to Top