Cynnal Cymru: Swyddog Hyfforddiant a Chyfathrebu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Cyflog: £23-25k pro rata, 30 awr, gweithio’n hyblyg
Contract: 1 flwyddyn (cyfnod mamolaeth)
Lleoliad: Cymru / Gweithio o gartref/ Swyddfa: Caerdydd*
Dyddiad cau: Dydd Sul 28ain Tachwedd 2021 (canol nos)

Cynnal Cymru- Sustain Wales yw sefydliad Datblygiad Cynaliadwyedd arweiniol yng Nghymru.

Rydyn ni’n gweithio gyda’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yng Nghymru a thu hwnt, gan nodi cyfleoedd i hyrwyddo dull integredig o greu cymdeithas deg a chyfiawn, economi carbon isel ac amgylchedd naturiol ffyniannus.

Mae ein tîm bach yn cyflawni gwaith pellgyrhaeddol gan gyffwrdd â llawer o agendâu gan gynnwys newid yn yr hinsawdd a datgarboneiddio, teithio cynaliadwy, ynni adnewyddadwy, tai fforddiadwy, yr Economi Sylfaenol, tlodi mewn gwaith, rheoli adnoddau naturiol a llawer mwy.

Ni yw partner swyddogol y Prosiect Carbon Literacy yng Nghymru a chorff Achredu Cyflog Byw go iawn yng Nghymru.

Rydyn ni’n chwilio am unigolyn trefnus a dyfeisgar i’n helpu i gydlynu a darparu ein rhaglen hyfforddi ac ymgynghori cynyddol.

Cynhelir cyfweliadau ym mis Rhagfyr gyda golwg ar ddyddiad cychwyn ym mis Ionawr.

Mwy o wybodaeth >>

Discover more