Darwin Gray: Cael y gorau o’ch staff

“Rydym ni yn Darwin Gray yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn talu Cyflog Byw Real i bob aelod o’n staff, ac i’n glanhawyr. Mae’n egwyddor hollbwysig gennym i ofalu fod pawb yn derbyn cyflog y gallant fyw arno, ac rydym yn gwerthfawrogi ymdrechion ein holl staff yn eu gwaith bob dydd. I ni, mae talu cyflog byw real yn golygu y gallwn gael y gorau o’n aelodau staff. Mae gweithlu hapus hefyd yn weithlu cynhyrchiol.”

Fflur Jones, Partner Darwin Gray

Discover more

Scroll to Top