Dathlu 500 o GYFLOGWYR CYFLOG BYW GO IAWN AR DRAWS CYMRU AR ÔL Y MIS GORAU ERIOED

Cyflog Byw Cymru yn dathlu carreg filltir 500fed cyflogwyr Cyflog Byw achrededig ar ôl Mehefin llwyddiannus iawn.

Dathlodd Cyflog Byw Cymru gyrraedd carreg filltir 500 o gyflogwyr Cyflog Byw gwirioneddol achrededig ledled Cymru, ochr yn ochr ag Urdd Gobaith Cymru, y 500fed sefydliad i achredu. Cyfarfu staff Urdd Gobaith Cymru a Chyflog Byw Cymru â Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol Llywodraeth Cymru Hannah Blythyn ar risiau’r Senedd i ddathlu’r garreg filltir ac achrediad Urdd Gobaith Cymru fel cyflogwr Cyflog Byw go iawn.

Dathlodd Cyflog Byw Cymru ei fis gorau erioed ym mis Mehefin 2023, gyda 23,053 o weithwyr newydd yn dod o dan achrediadau Cyflog Byw go iawn yng Nghymru yn ystod y mis hwn yn unig. Derbyniodd 3,649 o’r gweithwyr hyn godiad cyflog ar y gyfradd Cyflog Byw go iawn. Mae hyn wedi mynd â chyfanswm nifer y gweithwyr ledled Cymru sy’n dod o dan achrediadau Cyflog Byw go iawn i dros 150,000 o weithwyr am y tro cyntaf. Mae gan y gweithwyr hyn bellach lawr cyflog o’r Cyflog Byw go iawn, a gyfrifir yn annibynnol bob blwyddyn yn seiliedig ar gostau byw gwirioneddol.

Mae Cynnal Cymru yn gweithredu fel partner achredu’r Sefydliad Cyflog Byw yng Nghymru ac yn cael ei gefnogi gan gyllid Llywodraeth Cymru i ledaenu’r Cyflog Byw go iawn fel rhan o’i agenda Gwaith Teg ehangach.

Ar ran Llywodraeth Cymru, dywedodd Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog dros Bartneriaeth Gymdeithasol: “It is fantastic to see Living Wage Wales reach the milestone of 500 accredited real Living Wage employers across Wales.

The real Living Wage is an important baseline and we encourage all employers to follow in the footsteps of Urdd Gobaith Cymru and many others in realising the benefits of paying the real Living Wage and becoming accredited for doing so.”

“The Urdd is proud to be the 500th accredited employer to commit to real Living Wage. As an employer the Urdd is extremely proud of all our staff and the fantastic work they do to ensure an Urdd for All.  The Urdd wanted to recognise the dedication of our staff by voluntarily raising salaries and committing to real Living Wage, reflecting their efforts to providing unique and life shaping activities to young people across Wales.”

Siân Lewis – Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru

“We’re thrilled to welcome Urdd Gobaith Cymru to the Living Wage Wales family, and to celebrate such an important milestone. We now have over 500 accredited real Living Wage employers across Wales, covering 150,000 employees. June 2023 was a record-breaking month for Living Wage Wales, with the number of employees covered by real Living Wage accreditations in Wales increasing by almost 20% in this month alone. We’re really pleased to see the momentum Living Wage Wales is developing and the impact this is having in reducing in-work poverty. Our message to all employers in Wales is that joining this movement is not beyond you – Living Wage Wales can work with you to accredit and enjoy the business benefits of being a real Living Wage employer. We’d encourage all employers in Wales to get in touch with Living Wage Wales to discuss becoming a real Living Wage employer.”

Clare Sain-ley-Berry – Cyfarwyddwr Cynnal Cymru (partner achredu y Living Wage Foundation)

Discover more

Scroll to Top