Wythnos Cyflog Byw 2023

6 - 12fed Tachwedd

'Mynd i'r afael â'r argyfwng cost-byw gyda Chyflog Byw go iawn a Thu Hwnt'

Mae Wythnos Cyflog Byw eleni yn cael ei chynnal o ddydd Llun 6ed i ddydd Sul 12 Tachwedd 2023.

Dathliad blynyddol y mudiad Cyflog Byw yw Wythnos Cyflog Byw. Ni fu ein mudiad erioed yn bwysicach nag yn erbyn cefndir o brisiau cynyddol ac argyfwng costau byw, felly rydym am ddathlu’r cyflogwyr a’r unigolion sy’n gwthio ein symudiad ymlaen ac annog eraill i ymuno â’r mudiad o dros 13,000 o gyflogwyr achrededig yn y DU.

Daw Wythnos Cyflog Byw dim ond bythefnos ar ôl cyhoeddiad ein cyfraddau Cyflog Byw newydd ac mae’n gyfle perffaith i chi hyrwyddo eich achrediad Cyflog Byw i staff, rhanddeiliaid a’r cyhoedd.

Ymunwch â ni i ddathlu sut mae’r Cyflog Byw wedi datblygu yng Nghymru a’i rôl wrth lunio economi a chymdeithas Gymreig fwy cyfartal. Gyda dros 500 o gyflogwyr achrededig yng Nghymru hyd yma mae gennym fwy o gyflogwyr nag erioed o’r blaen i ddathlu gyda’r Wythnos Cyflog Byw hon. Beth bynnag yr ydych yn ei wneud yn ystod yr Wythnos Cyflog Byw hon, boed yn baned i ddathlu gyda’ch staff, rhannu neges am pam mae bod yn Gyflogwr Cyflog Byw yn bwysig i chi, neu ddim ond llun o’ch plac neu sticer. E-bostiwch ni i roi gwybod i ni pryd y gallwn ni helpu i rannu ar ein platfformau neu tagiwch ni ar Twitter, Instagram a LinkedIn gyda @livingwagewales a defnyddiwch #WythnosCyflogByw a #WythnosCyflogByw.

Gan gynnwys cyflogwyr, gweithwyr ac arweinwyr Cyflog Byw o bob rhan o ddiwydiannau a sectorau, rydym yn gobeithio dod â’r Cyflog Byw go iawn yng Nghymru yn fyw.

Y Cyflog Byw go iawn yw’r yr unig cyfradd cyflog y DU yn seiliedig ar gostau byw. Mae’n cael ei dalu’n wirfoddol gan dros 13,000 o fusnesau yn y DU sy’n credu bod eu staff yn haeddu cyflog sy’n bodloni anghenion pob dydd – fel ty siop wythnosol, neu taith annisgwyl i’r deintydd.

Digwyddiadau

Diweddariadau

No posts found!

Scroll to Top