Ein Tîm

Rydyn ni yma
i'ch helpu chi

Mae ein tîm yma i'ch helpu a'ch cefnogi drwy'r broses achredu ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am y Cyflog Byw go iawn.

livingwage@cynnalcymru.com

+44 (0)2294 0814

Sarah Hopkins

Cyfarwyddwr, Arweinydd Rhaglen Cymdeithas Deg a Chyfiawn

Ymunodd Sarah â thîm Cynnal Cymru ym mis Ionawr 2020 ac mae’n gyfrifol am reoli Cyflog Byw Cymru, sicrhau incwm ac ehangu ein cyrhaeddiad ar draws sectorau, ledled Cymru.

Mae Sarah yn angerddol am gyflog byw – bu’n gweithio’n flaenorol ar gyfer H+M fel Rheolwr Cynaliadwyedd ar gyfer Cambodia a Fietnam gosod strategaeth gynaliadwyedd a chefnogi arweinwyr rhaglen i arwain gwelliant parhaus mewn cadwyni cyflenwi.

Siaradwch â Sarah am: Strategaeth Cyflog Byw i Gymru neu gydweithio ar waith Cyflog Byw.

Grace Robinson

Swyddog Rhaglen Cyflog Byw

Grace yw Swyddog Rhaglen Cyflog Byw, yn darparu cyngor a chefnogaeth i dyfu ein rhwydwaith cyflogwyr.

Cafodd ei geni yng Nghaerdydd ac mae wedi byw yma y rhan fwyaf o’i hoes – yr unig eithriad yw gradd israddedig yn Abertawe.

Mae ganddi gefndir mewn adnoddau dynol ac mae hi wastad wedi bod yn angerddol am gydraddoldeb, cyfiawnder ac arferion gwaith teg.

Bu Grace yn gweithio ar y Rhaglen Cyflog Byw yn flaenorol yn ystod ei gradd meistr mewn AD, a dyna a’i gwnaeth yn frwd dros y fenter arbennig hon.

Siaradwch â Grace am: Pob peth Cyflog Byw.

Alys Reid Bacon

Swyddog Achredu

Mae Alys yn darparu cefnogaeth ar y broses achredu Cyflog Byw a chyfathrebu.

Mae Alys yn angerddol am gynaliadwyedd ac ar hyn o bryd mae’n gweithio ar ei PhD mewn Gwyddorau Biolegol, dan y teitl, “Dylanwad genoteip, amgylchedd & ffactorau rheoli ar ddatblygu cnwd, llenwi grawn & ansawdd grawn mewn ceirch”.

>Siarad ag Alys am: Achrediad Cyflog Byw a hyrwyddo a dathlu eich sefydliad.

Mari Arthur

Ymgynghorydd

Cyn Gyfarwyddwr Cynnal Cymru, mae Mari yn parhau i gefnogi ein gwaith gyda’r Sefydliad Cyflog Byw, gan ddarparu cymorth strategol i Dîm Arwain Cyflog Byw i Gymru.

Siaradwch â Mari am: Caerdydd fel Dinas Cyflog Byw.

>