Pwy yw eiriolwyr cyflogaeth y Cyflog Byw?

Eiriolwyr Cyflog Byw

Mae eiriolwyr Cyflog Byw yn gyflogwyr achrededig sy’n helpu hyrwyddo talu’r Cyflog Byw y tu allan i’w sefydliad drwy, er enghraifft, eu rȏl fel darparwyr gwasanaeth neu weithgareddau dyfarnu grantiau.

Living Wage Recognised Service Providers 600x400

Bod yn
ddarparwr
gwasanaeth cydnabyddedig

Scroll to Top