Oriau Byw

DARPARU DDIOGELWCH OCHR YN OCHR A CYFLOG BYW

Mae’r ymgyrch dros Gyflog Byw go iawn wedi sicrhau bod cannoedd o filoedd o weithwyr yn ennill cyflog y gallant fyw arno, nid lleiafswm y llywodraeth yn unig. Ond mae miliynau o weithwyr cyflog isel hefyd yn ei chael hi’n anodd cael yr oriau sydd eu hangen arnyn nhw i gael dau ben llinyn ynghyd.

Yr ateb: Oriau Byw ochr yn ochr â Chyflog Byw go iawn

Mae’r rhaglen Oriau Byw yn adeiladu ar yr achrediad Cyflog Byw presennol. Mae cyflogwyr sy’n ymuno â’r cynllun yn ymrwymo i ddarparu:

  • o leiaf 4 wythnos o rybudd ar gyfer pob sifft, gyda thaliad gwarantedig os caiff shifftiau eu canslo o fewn y cyfnod rhybudd hwn.</ span></span/li>
  • lleiafswm gwarantedig o 16 awr gwaith bob wythnos (oni bai bod y gweithiwr yn gofyn fel arall)  
  • contract sy’n gywir yn adlewyrchu oriau a weithiwyd

Achrediad oriau byw cyntaf Cymru

“Rydym yn falch o fod yn un o’r cwmnïau Cymreig cyntaf i ennill achrediad Oriau Byw. Rydym yn gyffrous i fod yn paratoi’r ffordd i gwmnïau Cymreig eraill wneud yr un peth a sicrhau eu bod yn talu staff yn deg, yn enwedig yn y cyfnod anodd hwn.”

Sarah Maher | Arweinydd Profiad Gweithwyr, Wealthify

Rydym wrth ein bodd i fod yn un o’r Cyflogwyr Oriau Byw cyntaf yng Nghymru! Ochr yn ochr â’n Achrediad Cyflog Byw, bydd hyn yn sicrhau y byddwn bob amser yn rhoi cyflog ac amodau teg i’n gweithwyr nawr ac yn y dyfodol. Fel busnes bach, hoffem annog busnesau llai eraill i ystyried gweithio tuag at y ddau achrediad hyn – maent yn wych i’n gweithlu ac yn agored i gwmnïau o bob maint.

Laura Owen| Rheolwr Cyfrifon, Recclesia

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen Oriau Byw, cysylltwch â livingwage@cynnalcymru.com.

Dod yn
GYFLOGWR ORIAU Byw

Scroll to Top