Gorllewin Cymru: Digwyddiad Lansio Wythnos Cyflog Byw

Ymuno â ni ar Ddydd Llun 15fed Tachwedd 11:00-12:00 am ddigwyddiad ar-lein dwyieithog i gyflogwyr yng Ngorllewin Cymru

Monday 15fed Tachwedd 11:00-12:00

Os ydych chi’n gyflogwr Cyflog Byw neu os oes diddordeb gennych i ddod yn un, rydyn ni’n eich gwahodd chi i ymuno a ni i ddathlu ein hachrediadau diweddaraf yn y rhanbarth.

Wrth i Heddlu Dyfed Powys a Swyddfa’r Comisiynydd yn achredu, mae cyfle gwych i ddatblygu mudiad Cyflog Byw ar draws Gorllewin Cymru.

Mae Burns Pet Nutrition yn fusnes lleol achrededig, wedi bod yn bencampwr y Cyflog Byw go iawn a gwaith teg am amser hir. Gyda, llawer o sefydliadau bychain a mawr yn ymuno â’r mudiad, bydd y digwyddiad ar-lein hwn yn dathlu gwaith y cyflogwyr achrededig yn yr ardal a thrafod buddion achredu i weithwyr, busnesau a’r economi lleol.

Cofrestrwch Eich Lle>>

Discover more

Scroll to Top