Creu Llefydd Cyflog Byw

MAE LLEFYDD CYFLOG BYW YN CYDNABOD A DATHLU’R LLEOEDD DAERYDDOL HYNNY SY’N GWNEUD MWY I YMESTYN ACHREDU’R CYFLOG BYW.

O adeiladau a pharthau Cyflog Byw i Drefi, Dinasoedd, Bwrdeistrefi a Rhanbarthau, dyma’r lleoedd lle y mae cymunedau a busnesau yn cydweithio i daclo cyflogau isel yn eu hardaloedd.

O adeiladau a pharthau Cyflog Byw i Drefi, Dinasoedd, Bwrdeistrefi a Rhanbarthau, dyma’r lleoedd lle y mae cymunedau a busnesau yn cydweithio i daclo cyflogau isel yn eu hardaloedd.

Pe bai dim ond chwarter y rhai ar incwm isel yn gweld eu cyflog yn codi i’r Cyflog Byw gwirioneddol mewn deg o brif ddinas-ranbarthau’r DU, gallai cynnydd dilynol mewn cyflogau, cynhyrchiant a gwariant sicrhau hwb economaidd o £ 1.1 biliwn i ddinasoedd mawr y DU.

Sut gall cyflogau go lew fod yng nghanol ail-adeiladu economïau lleol?

PECYN CYMORTH: LLEODD CYFLOG BYW

Pecyn cymorth ar fynd i’r afael â chyflog isel trwy weithredu’n leol, fel y gall ardaloedd ledled y DU gychwyn ar eu taith Lleoedd Cyflog Byw eu hunain..

Scroll to Top