Dewch yn Gyflogwr Cyflog Byw

Beth sydd angen imi wneud?

Mae meini prawf am achredu yn yr un peth os ydych chi’n sefydliad preifat, cyhoeddus neu wirfoddol.

Er mwyn dod yn achrededig mae rhaid i) talu’r Cyflog Byw i’ch staff a gyflogai’n uniongyrchol, a (ii) meddu ar gynllun i ymestyn talu’r Cyflog Byw i’ch staff wedi’i gontractio hefyd.

Camau at achredu

Talu'r Cyflog Byw Gwirioneddol i'ch staff a gyflogir yn uniongyrchol
Meddu ar gynllun i dalu'r Cyflog Byw Gwirioneddol i gontractwyr
Cwblhau'r ffurflen gais

Dechrau

Cofrestru Diddordeb

Pecyn Cais

Gwirio Meini Prawf

Staff a gyflogir yn uniongyrchol

Gweithwyr Contract

Cerrig Milltir

Contractau yn y Dyfodol

Ymgeisiwch

Cyflwyno Cais

Ffi Achredu

Hyrwyddo

Cyhoeddi’r Achrediad

Mynd Ymhellach

Faint yw'r gost?

Mae ffioedd yn dibynnu ar faint eich sefydliad ar raddfa llithro

Cyflogwyr Caerdydd

Mae Bbach o Sir Gaerdydd yn gallu ymgeisio i gael eu ffioedd yn ad-dalwyd trwy Gynllun Cefnogaeth Achredu Cyngor Caerdydd.

Math o sefydliad 0-10 gweithwyr 11-50 gweithwyr 51-250 gweithwyr 251-500 gweithwyr 500+ gweithwyr
Sector preifat
£66
£132
£264
£528
£3303

Sector cyhoeddus ac elusennau

£66
£132
£264
£528
£528

Angen cymorth?

Am gymorth a chefnogaeth bellach ar eich taith i fod yn Gyflogwr Cyflog Byw Achrededig, cysylltwch â thîm achredu’r Cyflog Byw yng Nghymru.

Cwestiynau Cyffredin

Am ragor o fanylion ynghylch y meini prawf achredu, gallwch ddod o hyd i restr fanwl o gwestiynau cyffredin ar wefan y Sefydliad Cyflog Byw.

Dewch yn
Cyflog Byw
Cyflogwr

Scroll to Top