Astudiaeth Achos: Circus Eruption

Sefydliad: Circus EruptionLleoliad: AbertaweDyddiad Achredu: 2 Chwefror 2021 Mae Circus Eruption wedi ei leoli yn Abertawe ac yn cynnal gweithdai syrcas integredig ar gyfer plant a phobl ifanc o bob gallu, sy’n tyfu mewn hyder, hunan-barch a gwytnwch yn ogystal â hwyl! Mae rhai ohonynt yn wynebu heriau fel datganiadau neu labeli anabledd, bod yn […]

Astudiaeth Achos: Circus Eruption Read More »