Cymru

Dathlu 500 o GYFLOGWYR CYFLOG BYW GO IAWN AR DRAWS CYMRU AR ÔL Y MIS GORAU ERIOED

Cyflog Byw Cymru yn dathlu carreg filltir 500fed cyflogwyr Cyflog Byw achrededig ar ôl Mehefin llwyddiannus iawn. Dathlodd Cyflog Byw Cymru gyrraedd carreg filltir 500 o gyflogwyr Cyflog Byw gwirioneddol achrededig ledled Cymru, ochr yn ochr ag Urdd Gobaith Cymru, y 500fed sefydliad i achredu. Cyfarfu staff Urdd Gobaith Cymru a Chyflog Byw Cymru â […]

Dathlu 500 o GYFLOGWYR CYFLOG BYW GO IAWN AR DRAWS CYMRU AR ÔL Y MIS GORAU ERIOED Read More »

Cymryd drosodd cyfryngau cymdeithasol: Caerdydd Cyflog Byw

Cafodd Caerdydd ei chydnabod yn Ddinas Cyflog Byw fel rhan o’r cynllun ‘Creu Lleoedd Cyflog Byw’. Daeth grŵp o gyflogwyr blaenllaw Caerdydd at ei gilydd â ffurfio Grŵp Gweithredu Cyflog Byw Caerdydd, gan lansio eu cynllun gweithredu tair-blynedd i ddechrau’r ymgyrch ‘Gwneud Caerdydd yn Ddinas Cyflog Byw’. Er mwyn dathlu’r siwrnai hon, ar yr 16eg

Cymryd drosodd cyfryngau cymdeithasol: Caerdydd Cyflog Byw Read More »

Wythnos Cyflog Byw: Digwyddiad Lansio Cymru

Dydd Llun 15 Tachwedd – 08:30yb – 09:30yb   Ymunwch â Cynnal Cymru, Citizens Cymru Wales a thîm arweinyddiaeth Cyflog Byw i Gymru ar-lein am ein digwyddiad lansio cenedlaethol yng Nghymru. Gobeithiwn eich gweld chi yno i ddathlu llwyddiannau’r flwyddyn, y rhwydwaith Cyflogwyr Cyflog Byw ledled Cymru a chynllunio am y flwyddyn i ddod.

Wythnos Cyflog Byw: Digwyddiad Lansio Cymru Read More »

Scroll to Top