Darwin Gray: Cael y gorau o’ch staff

“Rydym ni yn Darwin Gray yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn talu Cyflog Byw Real i bob aelod o’n staff, ac i’n glanhawyr. Mae’n egwyddor hollbwysig gennym i ofalu fod pawb yn derbyn cyflog y gallant fyw arno, ac rydym yn gwerthfawrogi ymdrechion ein holl staff yn eu gwaith bob dydd. I ni, […]

Darwin Gray: Cael y gorau o’ch staff Read More »