Cynnydd ynghylch y Cyflog Byw Go-iawn yng Nghymru

Y nifer o gyflogwyr Cyflog Byw yng Nghymru

582

Y nifer o bobl sydd wedi derbyn codiad cyflog yng Nghymru

23,082

Gweithwyr Cymru sy’n gweithio i gyflogwr Cyflog Byw

157,122

Cyfanswm gwerth y cynnydd ariannol

£60,466,711

Lleoedd Cyflog Byw

Cardiff_LW_City_logo
Dinasoedd Cyflog Byw
1
Dewch yn Dref Cyflog Byw gyntaf  Cymru!
Trefi Cyflog Byw
0
LW-building
Adeiladau Cyflog Byw
0
Map o Gymru

Cyflogwyr Cyflog Byw achrededig, yn ôl diwydiant

social-care-2
Gofal Cymdeithasol
0
Construction-2
Adeiladu
0
Bwyd a Lletygarwch
0
Y sector preifat
0
Y sector cyhoeddus
0
Y trydydd sector
0
Scroll to Top