Cynnydd ynghylch y Cyflog Byw Go-iawn yng Nghymru

Y nifer o gyflogwyr Cyflog Byw yng Nghymru

499

Y nifer o bobl sydd wedi derbyn codiad cyflog yng Nghymru

18,396

Gweithwyr Cymru sy’n gweithio i gyflogwr Cyflog Byw

127,759

Cyfanswm gwerth y cynnydd ariannol

£60,466,711

Lleoedd Cyflog Byw

Cardiff_LW_City_logo
1
Dinasoedd Cyflog Byw
Bod y Dref Cyflog Byw gyntaf yng Nghymru
0
Trefi Cyflog Byw
LW-building
0
Adeiladau Cyflog Byw
Living Wage places logo
Map of Wales

Cyflogwyr Cyflog Byw achrededig, yn ôl diwydiant

social-care-2
0
Gofal Cymdeithasol
Construction-2
0
Adeiladu
Bwyd a Lletygarwch
0
Bwyd a Lletygarwch
0
Y sector preifat
0
Y sector cyhoeddus
0
Y trydydd sector