Wythnos Cyflog Byw 2023 Digwyddiad Lansio Cymru

Dydd Llun 6 Tachwedd, 8:30 - 10:30yb Sbarc | Spark

Yr Wythnos Cyflog Byw hon, ymunwch â Cynnal Cymru, Cyflogwyr Cyflog Byw a gweithwyr yng Nghymru ar gyfer lansiad Wythnos Cyflog Byw 2023. Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys:

  • Cynnydd y Cyflog Byw go iawnl yng Nghymru.

  • Clywed gan gyflogwyr yng Nghymru am sut y maent yn cefnogi eu gweithlu drwy’r argyfwng costau byw gyda’r Cyflog Byw a mwy.

  • Clywch gan weithwyr yng Nghymru am yr hyn y mae derbyn y Cyflog Byw go iawn yn ei olygu iddyn nhw.

  • Prifysgol Caerdydd i gyflwyno manteision cymdeithasol y Cyflog Byw go iawn.

  • Y Dirprwy Weinidog dros Bartneriaethau Cymdeithasol, Hannah Blythyn, i siarad am yr agenda Gwaith Teg yng Nghymru.

Agenda i ddilyn.

I gofrestru, dilynwch y ddolen isod neu defnyddiwch y cod QR:

Discover more

Scroll to Top