Wythnos Cyflog Byw: Digwyddiad Lansio Cymru

Dydd Llun 15 Tachwedd – 08:30yb – 09:30yb

  Ymunwch â Cynnal Cymru, Citizens Cymru Wales a thîm arweinyddiaeth Cyflog Byw i Gymru ar-lein am ein digwyddiad lansio cenedlaethol yng Nghymru. Gobeithiwn eich gweld chi yno i ddathlu llwyddiannau’r flwyddyn, y rhwydwaith Cyflogwyr Cyflog Byw ledled Cymru a chynllunio am y flwyddyn i ddod.  

Bydd Prif Weinidog Cymru, Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS yn cyhoeddi’r gyfradd newydd, bydd straeon oddi wrth gyflogwyr a gweithwyr ar draws sectorau, edrych yn ôl ar 20 flwyddyn y mudiad ac ymlaen i’r dyfodol!

Cofrestrwch eich lle >>

Discover more

Scroll to Top