Y Cyflog Byw a Gwaith Teg, Cynhadledd Genedlaethol Gwerth Cymdeithasol: Cymru

17eg Tachwedd 11:15-12:30

Mae Cynhadledd Genedlaethol Gwerth Cymdeithasol: Cymru  yn dychwelyd y mis Tachwedd hon. Y llynedd, roedd cynhadledd llwyddianus 2 dydd ar-lein  gyda dros 800 o gynrychiolwyr o cyrff cyhoeddua a sefydliadau angor ar draws Cymru, ac rydyn ni’n disgwyl i’r digwyddiad eleni fod hyd yn oed yn fwy.

Bydd Cynnal Cymru a chynrychiolwyr o Gyngor Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd yn cynnal gweithdy ar Y Cyflog Byw a Gwaith Teg yng Nghymru fel rhan o gynhadledd Y Porth Gwerth Cymdeithasol Cymru.

Cefnogir y digwyddiad gan y Tasglu Gwerth Cymdeithasol Cenedlaethol yng Nghymru, gan gynnwys aelodau o Lywodraeth Cymru, CLlLC a’r Swyddfa Llesiant a Chenhedlaeth y Dyfodol. Thema eleni fydd “Arwain y Mudiad”, gan annog busnesau a chymunedau ledled Cymru i arwain y ffordd wrth ddarparu Gwerth Cymdeithasol yng Nghymru

Cofrestrwch am ddim a chwarae eich rhan wrth hyrwyddo agenda gwerth cymdeithasol yng Nghymru.

Discover more

Scroll to Top