Ymunwch a Cinio Haf y Cyflog Byw Canolbarth a Gorllewin Cymru

Dysgwch mwy am y Cyflog Byw gwirioneddol yng Nghymru a'r rôl mae'r Grŵp Llywio'r Cyflog Byw rhanbarthol yn chwarae.

Hoffai Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys a Chadeirydd Grŵp Llywio Canolbarth a Gorllewin Cymru y Cyflog Byw, eich gwahodd i ymuno ag aelodau’r grŵp llywio a sefydliadau eraill yr ardal am Ginio Haf y Cyflog Byw, a gynhelir yng Nghanolfan John Burns yng Nghydweli.

Yr ydym yn croesawu Cyflogwyr Cyflog Byw achrededig a sefydliadau sydd am ddysgu mwy am y Cyflog Byw yng Nghymru a rȏl y Grŵp Llywio Cyflog Byw rhanbarthol.

Tuesday 14th June 12:00-13:15

12:00 cyrraedd a chroeso gan Dafydd Llywelyn, y Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Yn dilyn, rhoddir trosolwg o amcanion y Grŵp Llywio’r Cyflog Byw i gyflogwyr a gweithwyr ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Darperir cinio bwffé ysgafn, a bydd cyfle i gyfarfod, a siarad â, phobl o sefyliadau o’r un anian.

If you are interested in attending please contact livingwage@cynnalcymru.com

Established in January 2022, the Living Wage Steering Group for Mid & West Wales is working to increase the number of workers paid the real Living Wage across Pembrokeshire, Carmarthenshire, Ceredigion, Powys, Swansea and Neath Port Talbot.

The Steering Group is currently putting together an action plan to be officially recognised by the Living Wage Foundation as Wales’ first Living Wage Region, following the success of Cardiff as a Living Wage City.

Members of the group include Dyfed Powys Police & Crime Commissioner’s Office, Cynnal Cymru – Sustain Wales, Burns Pet Nutrition, University of Wales Trinity St David, Swansea MAD, West Wales Holiday Cottages, TeTrimTeas and Citizens Advice Swansea & NPT. If you are interested in joining the steering group, please let us know. 

Discover more

Scroll to Top